Øksenrade Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-24

Fredningsnr.
341141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sognet ikke fredningsberejst i 1954 men sammenlagt med 08.07.13 Gravhøj Høj, ca. 18 m i diameter og ca. 2 m høj. Højen er beplantet med grantræer og ligger i Øxenrade skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1791 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: M3/78
Middelfart Museum
Høj, afsat på kort fra 1791.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2544/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: M3/78
Middelfart Museum
Højen fundet efter det på kortet angivne sted. Ca. 18 x 2 m. Spor af rævegrave.

1980 Tinglysning
Journal nr.: F53-1033
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 18 m i diameter og ca. 2 m høj. Højen er beplantet med grantræer og ligger i Øxenrade skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj i skovkanten. Tæt bevokset med brombærkrat. På selve højen vokser der en halv snes høje gamle graner, der burde fældes, da de er udsat for stormfald. Ca. 10 m øst for højen er der opsat en bænk, tæt ved landevejen. Mål:2x15x15 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskreve - dog med rodvælter af gammel dato.

Litteraturhenvisninger  (0)