Langer Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-168

Fredningsnr.
250357

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/8 1900, husmand Kristen Kristjansen. Diplom. Høj, 1,60 x 18 m, har været pløjet engang, men henligger nu lynggroet i ager. (10h og 10k).
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 3-4 F. h., vel bevaret; ligger paafaldende lavt mellem Bakker.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 18 x 1,6 m st. Har været pløjet een gang, men ligger nu lynggroet i ager. F.M. 29/8 1900

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj med overpløjet nordfod; bevokset overalt med korn; et traktorspor over den NØ-lige højfod.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)