Brejning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-180

Fredningsnr.
250364

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 13 m; i nordfoden ligger en meget stor sten; fladt, gammelt, tilgroet hul i toppen; vestlige trediedel (som ligger på naboejendommen) pløjet. Ellers lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb. 178-182], 2-4 F. h., alle vel bevarede. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 1,6 m st. I nordfoden ligger en meget stor sten. Fladt gammelt, tilgroet hul i toppen, vestlige trediedel som ligger på naboejendommen pløjet. Ellers lynggroet i hede. tingl 30/1 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,4 x 13 x 8 m. I top gl. sænkning, ved N-fod stor sten, delen V for skellet helt bortpløjet (se gæ. beskr.). Gl. granhegn i skellet N-S over højen. I udkanten af hede område med krat. Intet foto p.gr.a. bevoksning. 4.9.1990: Gravhøj (1,6 x 12,0 x 8,0 m.) med tilgroet (graner) fladt hul i toppen; en meterstor sten i nordfod; den vestlige trediedel bortpløjet (gl. skade); bevokset med grantræer (i hegn) og løvtræer samt græs, i skovkant ud mod ager. Foto: 1-14-14. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)