Brejning
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-182

Fredningsnr.
250362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m; snæver udgravning, gammel, tilgroet, helt til bunds i midten. Lyng- og fyrregroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb. 178-182], 2-4 F. h., alle vel bevarede. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 12 x 1 m st. Snæver udgravning gammel, tilgroet, helt til bunds i midten. Lyng og fyrregroet i hede. tingl 30/1 1951

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,2 x 13 x 12 m. I top gl., smal, men dyb (1 x ca. 3 m, 1 m dyb) tilgroet udgravning SØ-NV, ellers pæn, lille høj. I tilgroet, vildtvoksende tidl. plantage. Ej foto p.gr.a. bevoksning. 4.9.1990: Gravhøj (1.0 x 14,0 x 14,0 m.) med tilgroet rektangulært stort hul ca. 1 m. dybt, 1 m. bredt og 3 m. langt, orienteret NV-SØ fra højmidte mod SØ; et stort gl. grantræ vokser på toppen, græs og løvkrat i skov. En lille trampesti fører fra en markvej i S hen forbi højen og grener sig derefter til nr. 61 og 63. Foto: 1-12-12. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)