Brejning
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-183

Fredningsnr.
250363

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m; 2,5 m bred, 0,5 m dyb udgravning i top, gammel, tilgroet; græs- og fyrregroet i plantage. G.I.- mærke på toppen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4 F. h., udgravet. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1950 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 10 x 1 m st. 2,5 m bred, 0,5 m dyb udgravning i top, gammel, tilgroet, græs- og fyrregroet i plantage. G.I.-mærke på toppen. tingl 30/1 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 1,2 x 10 x 10 m. I top gl., uregelmæssig gravning, op til ca. 3 m bred og ca.0,5 m dyb, mindre gravning Ø for, i NØ-siden af top GI-mærkesten (af den simple med hul til stok, intet andet). I totalt vildnis af krat og udgåede og væltede træer. Intet foto p.gr.a. bevoksning. 4.9.1990: Gravhøj (1,3 x 13,0 x 13,0 m.) med tilgroet trekantet 0,6 m. dybt, gl. hul i toppen, 3 m.'s side; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i skov. En lille trampesti fører hen til højen fra en lille markvej i syd. Foto: 1-11-11. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)