Gammelsogn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180402-7

Fredningsnr.
25011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gammelsogn. Høj, 3,8 x 21,5 m. I midten en 1,4 m dyb sænkning. På S-side en afgravning, mindre ny afgravning i V-fod. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 7, den største og bedst bevarede Høj paa Holmsland. 12 Fod høj, 65 Fod i Diam.; i Midten en 5 Fod dyb Sænkning, paa søndre Side en Afgravning. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 m h., 21,5 m i Diam. I Midte en 1,4 m dyb Sænkning, paa S-Side en Afgravning; mindre ny Afgravning i V-Fod. Græs i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tueshøj". Stor gravhøj på åben mark; meget stort tilgroet hul li midten. Mål: 4x24x25 m. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)