Astrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180403-16

Fredningsnr.
24021

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,4 x 17 m. Noget forgravet; Ø-fod overpløjet. Lyng og græs i ager. Vestlige 1/3 overpløjet. Matr.nr. 4a: Vestlige 1/3 af høj i skel til matr.nr. 2, Astrup.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 14-17 Høje, der med omtrent lige store Mellemrum strække sig fra Øst til Vest øverst paa en Bakkekam; [sb.] 15, 16 og 17 ligge nøjagtig paa linie. [Sb.] 16 er 8 ' høj, 50 ' i Diam.; ødelagt; i den skal være fundet en Urne, omsat med tre flade Sten. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 m h, 17 m i Diameter. 1/ noget forgravet, Ø-Fod overpløjet; Lyng og Græs i Ager. 2/ vestlige 1/3 overpløjet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 14,0 x 12,0 m., beliggende i læhegn, mange gamle tilgroede gravninger i højen; en tilbøjelighed til at pløje for tæt i V og Ø. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Rindel,P.O.
Grøntoft, Bd. 3a: lokalitetskatalog, del 1.
1997