Astrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180403-15

Fredningsnr.
24022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,4 x 22 m. Overalt meget omrodet, i S og V kartoffelkuler. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 14-17 Høje, der med omtrent lige store Mellemrum strække sig fra Øst til Vest øverst paa en Bakkekam; [sb.] 15, 16 og 17 ligge nøjagtig paa linie. [Sb.] 15 er 14 ' høj, 65 ' i Diam.; store Fordybninger paa alle Sider. I Højen skal være fundet et Bronzesværd. Bevoksning: 1980: Græs

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,4 m h, 22 m i Diameter. Overalt meget omrodet, i S og V Kartoffelkuler. Lyng og Græs i Ager.

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1325/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Større høj, 2,5 x 22,0 x 22,0 m., beliggende i ager op til læhegn. Mange gamle tilgroede afgravninger i højen. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)