Kvindhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-3

Fredningsnr.
240220

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1893, Kristen Hansen Lauridsen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1903, lieutn. Lassen. Høj af gruppen "Kvindehøje", 2,15 x 19 m. Lyngklædt, i ager. I toppen flad sænkning (4 m i diam., 0,45 m dyb) med lille åbning i SSØ. I bunden af sænk- ningen en gammel rævegrav. Højoverfladen er lidt ujævn, navnlig i ØSØ. I S er højfoden noget fortrampet af kreaturer, især omkring fredningsstenen, der står i SSV. (Ejeren lovede at genrejse fredningsstenen, der var halvt omvæl- tet).
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 1-7. En Gruppe Jordhøje, kaldet Kvindhøje; den danner en Fortsættelse af en Gruppe Høje: Hee Sogn ([sb.] 5-9). [Sb.] 3, 10' h., 50' i D., i Toppen en mindre Fordybning, ellers vel bevaret. [Sb.] 1, 2 og 3 ligge paa Linie. Loddens Ejer, Gaardejer Kristen Hansen Lauridsen var paa min opfordring villig til at skænke de bedst bevarede Høje til Fredning. Deklaration om Fredning af [sb.] Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 udstedtes, kunde dog ikke underskrives straks, da Skødet paa Gaarden endnu ikke, var tinglæst. Matr. Nr. 3. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af gruppe "Kvindehøje", 2,15 x 19 m. Lyngklædt i ager. I toppen flad sænkning (4 m i diam., 0,45 m dyb) med lille åbning i SSØ. I bunden af sænkningen en gammel rævegrav. Højoverfladen er lidt ujævn, navnlig i ØSØ. I S er højfoden noget fortrampet af kreaturer, især omkring fredningsstenen, der står i SSV. (Ejeren lovede at genrejse fredningsstenen, der var halvt omvæltet). FM 5/7 1893 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af "Kvindhøje" Større høj, 3,0 x 18,0 x 17,0 m., i ager. Ingen specielle skader, på toppen tilgroet med lyng, resten tilgroet med græs. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)