Kvindhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-4

Fredningsnr.
240217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af gruppen "Kvindehøje", 1 x 14 m. Lyngklædt i ager. Højfoden i V let beskadiget. I toppen flad firkantet sænkning efter udgravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 1-7. En Gruppe Jordhøje, kaldet Kvindhøje; den danner en Fortsættelse af en Gruppe Høje: Hee Sogn ([sb.] 5-9). [Sb.] 4, 4' h., 40' i D., affladet ved ældre Gravninger. Loddens Ejer, Gaardejer Kristen Hansen Lauridsen var paa min opfordring villig til at skænke de bedst bevarede Høje til Fredning. Deklaration om Fredning af [sb.] Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 udstedtes, kunde dog ikke underskrives straks, da Skødet paa Gaarden endnu ikke, var tinglæst. Matr. Nr. 3. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 87/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet, se j.nr. 87/42.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af gruppe "Kvindehøje", 1 x 14 m. Lyngklædt i ager. Højfoden i V let beskadiget. I toppen flad firkantet sænkning efter udgravning.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af "Kvindhøje". Høj i ager. Mål: 1,5 x 17,0 x 15,0 m. Ingen nye skader, men overfladen ujævn efter gamle gravninger, alt dog tilgroet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)