Kvindhøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-5

Fredningsnr.
240221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1893, Kristen Hansen Lauridsen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1903, lieutn. Lassen. Høj af gruppen "Kvindehøje", 2,35 x 17 m. Lyngklædt, i hede. I toppen mindre krater (3 m i diam., 0,45 m dybt). I N-siden småhuller efter gamle rævegrave. Højen iøvrigt velbevaret. På fredet hedeareal.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 1-7. En Gruppe Jordhøje, kaldet Kvindhøje; den danner en Fortsættelse af en Gruppe Høje: Hee Sogn ([sb.] 5-9). [Sb.] 5, 9' h., 50' i D. Fordybning fra ældre Tid i Toppen lyngen afskrællet. Ellers vel bevaret. Loddens Ejer, Gaardejer Kristen Hansen Lauridsen var paa min opfordring villig til at skænke de bedst bevarede Høje til Fredning. Deklaration om Fredning af [sb.] Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 udstedtes, kunde dog ikke underskrives straks, da Skødet paa Gaarden endnu ikke, var tinglæst. Matr. Nr. 3. Bevoksning: 1980: Lyng

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af gruppe "Kvindehøje", 2,35 x 17 m. Lyngklædt i hede. I toppen mindre krater ( 3 m i diam., 0,45 m dybt). I N-siden småhuller efter gamle rævegrave. Højen iøvrigt velbevaret. FM 5/7 1893 MS.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 97/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning, se j.nr. 97/55.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af "Kvindhøje" Høj på naturfredet areal. I toppen et tilgroet hul (ca. 1,5 x 1,5 m., 30-40 cm. dybt). Bevoksning: 1980: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)