Kvindhøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-7

Fredningsnr.
240223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af gruppen "Kvindehøje", 4,3 x 23 m. Lyngklædt i hede. I toppen stort, noget uregelmæssigt krater (ca. 7 m i diam., indtil 1,6 m dybt). Fra kra- teret strækker sig en bred kløft ned ad højens Ø-side. Højsiderne er iøvrigt bortset fra ubetydelige ujævnheder uskadte. På fredet hedeareal.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 1-7. En Gruppe Jordhøje, kaldet Kvindhøje; den danner en Fortsættelse af en Gruppe Høje: Hee Sogn ([sb.] 5-9). [Sb.] 7, 12' h., 70' i D. I Midten dybt Hul og Kløft i Østsiden. Mulig findes der flere Høje, de toppede Sanddannelser Øst derfor, særlig en, kaldet "Hurumhøj". Loddens Ejer, Gaardejer Kristen Hansen Lauridsen var paa min opfordring villig til at skænke de bedst bevarede Høje til Fredning. Deklaration om Fredning af [sb.] Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 udstedtes, kunde dog ikke underskrives straks, da Skødet paa Gaarden endnu ikke, var tinglæst. Matr. Nr. 3. Bevoksning: 1980: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af gruppen "Kvindehøje", 4,3 x 23 m. Lyngklædt i hede. I toppen stort, noget uregelmæssigt krater (ca. 7 m i diam., indtil 1,6 m dybt). Fra krateret strækker sig en bred kløft ned ad højens Ø-side. Højsiderne er iøvrigt bortseet fra ubetydelige ujævnheder uskadte.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 97/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning, se j.nr. 97/55.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af "Kvindhøje" Stor flot høj, 4,0 x 25,0 x 27,0 m., men desværre med en stor kileformet nedgravning i toppen i Ø/V-gående retning. Alt dog gamle tilgroede skader. Højen ligger på naturfredet areal sammen med sb. 5 og 6. Bevoksning: 1980: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)