Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-19

Fredningsnr.
240349

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højen er stærkt forgravet over næsten hele overfladen. I toppen ses spor af et stort, gammelt, ikke særligt dybt krater (diam. 5 m), hvori flere nyere gravninger, i hvis bund ses sten (fra hoved- til favnstørrelse). I NNV ses vistnok et stykke af den oprinde- lige højside. Oprindelig overflade er muligt også bevaret enkelte andre ste- der.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4' h., 40' i D., store Fordybninger. [Sb.] 19 til 28 har dannet en smuk, langstrakt Gruppe, desværre er Højene næsten alle ødelagte. [Sb.] 22, 23, 24 og 25 ligge paa Linie. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 292/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se j.nr .292/50.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 15 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højen er stærkt forgravet over næsten hele overfladen. I toppen ses spor af et stort, gammelt, ikke særlig dybt krater (diam. 5 m), hvori flere nyere gravninger, i hvis bund ses sten (fra hoved- til favnstørrelse). I NNV ses vistnok et stykke af den oprindelige højside. Oprindelig overflade er muligt også bevaret enkelte andre steder. (Jfr. journ. 292/50).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 16,0 x 16,0 m., bevokset med ældre løvtræer. Toppen meget flad. Parkering: Gåben. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)