Højgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-24

Fredningsnr.
240375

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,80 x 21 m. Græsklædt og buskbevokset i ager. I toppen meget stort krater (7,50 m i diam. 1,60 m dybt) med bred åbning mod Ø. Højsiderne er trappeformet afgravet hele vejen rundt ved tilplantningen. (Centralgrav er ikke bevaret, da højen er udgravet - men altså ikke tilkastet - af NM I). C-højen tinglyst med følgende tekst: *********************************** Høj, 2,5 x 21 m. I centrum et stort krater, ca. 1,6 m dybt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
13' h. 65' i D., Sænkning i Midten, ellers ret vel bevaret. [Sb.] 19 til 28 har dannet en smuk, langstrakt Gruppe, desværre er Højene næsten alle ødelagte. [Sb.] 22, 23, 24 og 25 ligge paa Linie. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 388/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund jordhøj, ca. 22,68 m i diam. og 3,15 m høj, med større fordybninger i toppen. Ved udgravning fandtes i midten af højen en stendynge med enkelte brændte ben anlagt på den oprindelige del af højen, nemlig en ældre lille høj. Der afdækkedes 6 urnegrave, 2 i toppen af højen og 4 i sydøstlig udkant, omgivet af sten. Desuden fandtes stenlægning med brændte ben og stensætning uden nogen fund.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 21 m. Græsklædt og buskbevokset i ager. I toppen meget stort krater (7,5 m i diam., ca. 1,6 m dybt) med bred åbning mod Ø. Højsiderne er trappeformet afgravet hele vejen rundt ved tilplantningen. (Centralgrav er ikke bevaret, da højen er udgravet - men altså ikke tilkastet - af NMI.)

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke-fredningsværdig høj beliggende i ager. Højen begroet med løvtræer. I midten af højen et kæmpekrater fra udgravningen. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0369
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 21 m. I centrum et stort krater, ca. 1,6 m dybt. I ager.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0369
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)