Hoverdal plantage, afd. 618
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-29

Fredningsnr.
240346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 17 m. Græs- og lyngklædt med enkelte buske, på åben plads i plan- tage. I toppen stort krater (5,2 m i diam., 1,5 m dybt) med åbning mod NNØ. Foran åbningen ligger en tilgroet dynge af udkastet jord. Højfoden er forgra- vet hele højen rundt. Overfladen er noget ujævn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 29, liggende nordligst i Sognet, er 6' h. 50' i D., ødelagt.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 m. Græs og lyngklædt med enkelte buske, på åben plads i plantage. I toppen stort krater (5,2 m i diam., 1,5 m dybt) med åbning mod NNØ. Foran åbningen ligger en tilgroet dynge af udkastet jord. Højfoden er forgravet hele højen rundt. Overfladen er noget ujævn.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyngklædt høj i udkant af plantage ved brandbælte. Stort krater i toppen som ved sidste beskrivelse. I krateret vokser ene og vildrose. På et tidspunkt har nogen været for nær Ø-foden med en plov. Der er nu en dyb fure, som er tilgroet.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SN 602-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 17 m. Et 6 x 6 x 2 m stort krateritoppen med åbning mod NNØ. Højfoden forgravet (evt. på grund af fjernelse af randsten). Noget ujævn overflade, men syner flot. Græsklædt i lysning ud mod vej. Krateret helt tilgroet af ene.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)