Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-44

Fredningsnr.
240365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. I toppen krater (2 m i diam. 0,65 m dybt) hvori gammel rævegrav. V-fod let afpløjet. Ø- og NØ-side forgravet med store, uregelmæssige, men tilsyneladende ikke sær- lig dybtgående gravninger. N-fod lettere forgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 44, lidt større end foreg. [sb. 43]; ødelagt. [Sb.] 43 og 44 ligge tæt nede ved Aaen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 13 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. I toppen krater (2 m i diam., 0,65 m dybt), hvori gammel rævegrav. V-fod let afpløjet. Ø- og NØ-side forgravet med store, uregelmæssige, men tilsyneladende ikke særlig dybtgående gravninger. N-fod lettere forgravet. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj, næsten skjult bag buskads, stendynger og affald. Et maskinhus er bygget for tæt på. RIM er tilsyneladende af den opfattelse, at højen ligger meget godt beskyttet på den måde. Men har dog påtalt, at en oprydning ikke ville være af vejen. Nov. 1986: Hele ejendommen er opført - form. i 1950'erne - indenfor 100 m.-zonen, så her er nok ikke meget, vi kan gøre. SUA Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)