Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-35

Fredningsnr.
240225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,15 x 22 m. Græsklædt i ager. Højens SV-del er stærkt afgravet i æl- dre tid. Den udkastede jord ligger i dynger ved foden af højen. Også NØ- halvdelen er stærkt forgravet. I Ø-siden findes således et større hul (ca. 2,5 m i diam. 0,45 m dybt) i NNV-siden et andet hul (2 m i diam., 0,45 m dybt). N-foden er ret stærkt afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 35, lige Vest for foregaaende [sb. 34], er 6' h. 65' i D., ødelagt ved store Fordybninger. Ifølge Gaardejer P. Smidt Opgivelse er det i [sb.] 34 eller 35, at B.3131-32 ere fundne; Bronzehalsringen laa i Midten af Højen ved et ubrændt Lig, Lerkarret stod ude ved Foden af Højen. Bevoksning: 1981: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 x 22 m. Græsklædt i ager. Højens SV-halvdel er stærkt afgravet i ældre tid. Den udkastede jord ligger i dynger ved foden af højen. Også NØ-halvdelen er stærkt forgravet. I Ø-siden findes således et større hul (ca. 2,5 m i diam., 0,45 m dybt), i NNV-siden et andet hul (2 m i diam., 0,45 m dybt). N-foden er ret stærkt afpløjet.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
24.11.1980: Gravhøj, 2,5 x 17,0 x 21,0 m., i ager. Ikke hegnet, store tilgroede huller som efter kreaturtramp, randbeskadigelse i højens S-side. KMN 28.10.1981: Ved genbesigtigelse: Der pløjes alt for tæt mod N, V og S og noget for tæt mod Ø. Ejeren lovede at vende jorden ind mod højen ved fremtidig pløjning og siden holde bedre afstand. De store fordybninger i siderne skyldes gamle gravninger i højen. Ejeren lovede at holde øje med græsdækket tilstand, hvis han havde kreaturer på og omkring højen og at hegne, hvis det bliver nødvendigt. SUA Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)