Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-36

Fredningsnr.
250246

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 13 m. Græs- og lyngklædt i hede på grænsen til ager. På højen vokser fem graner. Toppen bærer spor af en ældre ret omfattende gravning, der har efterladt et fladt krater (5 m i diam.). I NNV-fod er gravet en grøft (0,8 x 3,15, 0,95 m dyb), hvori rævegrav. I SV-siden en stor indgravning af ny dato (2,15 x 4,7 m, 1,15 m dyb). Denne nedgravning og jorddyngerne fra den har deformeret højens V-lige halvdel fuldstændig. (Hullet i SV er en kartoffelkule gravet før 1937, men brugt efter. Ejeren lovede at ophøre med brugen. Hvis ejeren senere, hvad han antydede, skulde søge om frigivelse, bør denne muligt tages under overvejelse. Se tilskrift til sognebeskrivelsen).
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5' h., 60' i D., store Fordybninger. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 13 m. Græs- og lyngklædt i hede på grænsen til ager. På højen vokser fem graner. Toppen bærer spor af en ældre ret omfattende gravning, der har efterladt et fladt krater (5 m i diam.,) I NNV-fod er gravet en grøft (0,8 x 3,15 m, dybde 0,95 m), hvori rævegrav. I SV-siden en stor indgravning af ny dato (2,15 x 4,7 m, dybde 1,15 m). Denne nedgravning og jorddyngerne fra den har deformeret højens V-lige halvdel fuldstændig.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen skal for mange år siden være gennemgravet af en skolelære. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj i ager; mange store gamle gravninger, flere rævehuller; på højen vokser nogle store gamle graner. Mål: 1,5x14x14 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)