Albækhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-38

Fredningsnr.
250245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 17 m. Græsklædt i ager. I toppen krater (4 m i diam., 0,5 m dybt). Foden er bortgravet hele højen rundt, flere steder ret kraftigt. Også høj- siderne synes afgravet næsten overalt, ingen steder dog særlig dybt. Af op- rindelig overflade ses vistnok kun et mindre stykke i NØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
12' h., 60' i D., store Huller i Midten og Siderne. [Sb.] 37-40 danne en Gruppe kaldet Albækhøjene; [sb.] 37, 39 og 40 ligge paa Linie. I en af dem er fundet smaa Bronzesager. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Græsklædt i ager. I toppen krater (4 m i diam., 0,5 m dybt). Foden er bortgravet hele højen rundt, flere steder ret kraftigt. Også højsiderne synes afgravet næsten overalt, ingen steder dog særlig dybt. Af oprindelig overflade ses vistnok kun et mindre stykke i NØ.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj med flere rævegrave og gammel nedgravning i toppen. Der pløjes for tæt på højfoden, især i øst. Mål: 3,5x20x20 m. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)