Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-43

Fredningsnr.
240363

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 20 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. I toppen stort kra- ter (7 m i diam., 1,25 m dybt) med åbning mod N. S-fod lettere beskåret af vej. ØSØ-fod noget afgravet. En 0,9 m bred og 0,3 m dyb, tilgroet rende stræk- ker sig op ad NV-siden. Højoverfladen er noget ujævn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4' h., 45' i D., foroven er Fordybning, ellers vel bevaret. [Sb.] 43 og 44 ligge tæt nede ved Aaen. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 20 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. I toppen stort krater (7 m i diam., 1,25 m dybt) med åbning mod N. S-fod lettere beskåret af vej. ØSØ-fod noget afgravet. EN 0,9 m bred og 0,3 m dyb tilgroet rende strækker sig op ad NV-siden. Højoverfladen er noget ujævn.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græs- og lyngklædt høj med enkelte selvsåede røn og hyld og et stort, tilgroet hul i toppen. Højens S-fod er blevet kraftigt beskåret af kommunens vejarbejdere, men er dog senere efter henvendelse fra Ringkjøbing Museum blevet udbedret. Dog kan den nye jord, som er blevet fyldt på ikke helt arbejde sammen med højen og truer nu igen med at skride ud. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)