Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-49

Fredningsnr.
25032

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,80 x 23 m; mindre, tilgroet hul i toppen, ellers uskadt. Lyng- groet i hede. Matr.nr. 9h, Hovedejerlavet, Hover s.: Høj i skel til matr.nr. 6u, Ølstrup østlige del, Ølstrup s.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 8 F. h., stort Hul i Overdelen, dog maaske ikke udgravet. (Overført fra 180417, sbnr. 1) Bevoksning: 1987: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7' h., 65' i D., delvis overpløjet; ligger i Sogneskellet. [Sb.] 49, 51, 52 og 53 strække sig fra Syd til Nord ned mod Aaen. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skellet mellem Hover og Ølstrup sogne, 2,4 x 19 m. Lyngklædt mellem hede og ager. I toppen SØ-side en uregelmæssig gravning af ringe dybde. N-fod lettere afpløjet. ØNØ-side lettere forgravet. Højoverfladen hist og her lidt ujævn. En række fyrretræer er plantet tværs over højen i sogneskellet. Trods småbeskadigelserne er højen smuk og velbevaret.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,5 x 22 x 20 m. Uregelmæssig sænkning SØ for top, ellers flot. Beliggende højt, i sogne- og ejerlavsskel, med vid udsigt mod N oh NØ. Man kunne godt tynde lidt ud i bevoksningen. Ingen P-muligheder inden for 200 m. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)