Hover
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-59

Fredningsnr.
240373

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1883, Poul Andersen. Lille høj Ø for langhøjen sb. 59 (2403-72) tæt op til denne højs S-ende, 1,25 x 11 m. Græs- og lyngklædt med enkelte graner og buske, i udyrket jord- stykke. Højen er overalt stærkt forgravet, så at den ganske har tabt karak- teren af gravhøj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den til Østsiden af Dobbelthøjen [sb. 59] stødende lille Høj, der ogsaa er F.M. [[1883]], er fuldstændig uformelig og har rent tabt Karakter af Gravhøj. Paa intet af de under [sb.] Nr. 59-60 nævnte Høje findes Fredningsmærker. Loddens Ejer er nu Anders Poulsen paa Sønder-Muldbjerg, Matr. Nr. 3 b.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille høj Ø for langhøjen sb. 59 tæt op til denne højs S-ende, 1,25 x 11 m. Græs- og lyngklædt med enkelte graner og buske, i udyrket jordstykke. Højen er overalt stærkt forgravet, så at den ganske har tabt karakteren af gravhøj. FM 1883 ing. MS

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 10,0 x 10,0 m. Fuldstændig forgravet og ukarakteristisk som høj. Bevoksning er græs og hindbærris. ** Seværdighedsforklaring ** Højen selv meget sølle, men sammen med 2403:71 og :72 et spændende og seværdigt anlæg.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj 1,5 x 14m ca. Ligger lige op af den sydlige fod af Muldbjergmandens høj. På dennes østside. Meget deform og ujævn, så slemt at den har mistet karakter af gravhøj. Ligger i græs i afgræsset areal ml dyrkede marker. Off adgang, skilt og parkeringsplads.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)