Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-62

Fredningsnr.
240370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i markskel, 1,7 x 20 m. Græsklædt mellem agre. I skellet er plantet gra- ner. Højens østlige trediedel bortgravet. Af SV-siden er bortskåret et stykke. Den bevarede del af højen er næsten overalt forgravet. Af større beskadigel- ser ses: I toppen et hul (2 m i diam., 0,45 m dybt). I S-siden et hul (2,8 m i diam., 0,55 m dybt). Centralgrav rimeligvis bevaret. Matr.nr. 6d: Høj i skel til matr.nr. 3ø, Muldbjerg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7' h., 50' i D., Gravning i Top og Sydside. Bevoksning: 1986: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i markskel, 1,7 x 20 m. Græsklædt mellem agre. I skellet er plantet graner. Højens Ø-lige trediedel bortgravet. Af SV-siden er bortskaaret et stykke. Den bevarede del af højen er næsten overalt forgravet. Af større beskadigelser ses: I toppen et hul (2 m i diam., 0,45 m dybt). I S-siden et hul (2,8 i diam., 0,55 m dybt). Centralgrav rimeligvis bevaret.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top større sænkning, ca. 2,5 x 0,5 m., i S-side lignende sænkning. Overalt noget ujævn og forgravet. Ø-lige trediedel fjernet, gamle skader. Præsenterer sig pænt på afstand. I markskel, gammelt granhegn over top, længst langs skellet N/S. Når hegnet skal fornyes, evt. før, kan man med fordel rydde de gamle graner. Foto fra SV. Pleje foreslået amtsfr.kt. vinter 86/87. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)