Hover

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-69

Fredningsnr.
240354

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,15 x 17 m. Lyngklædt i plantage. Højen har lidt ujævn overflade, men er iøvrigt velbevaret. På toppen er rejst en mindesten for plantagens grundlægger. Stenen står i cement.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
9' høj, 50' i D., ret vel bevaret. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 x 17 m. Lyngklædt i plantage. Højen har lidt ujævn overflade, men er iøvrigt velbevaret. På toppen er rejst en mindesten for plantagens anlægger. Stenen står i cement.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,2 x 18,0 x 16,0 m., velbevaret. På top mindesten med ordene:" Kristian Kristensen Muldbjerg anlagde denne plantage 1888. Reist 1912 af Alfred Sørensen." Beliggende hvor skovveje og -spor krydser i plantage. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4868, oversigt set fra NØ
4867, oversigt set fra V
Foto, detalje
Foto, oversigt