Hover
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-74

Fredningsnr.
240366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 16 m. Lyngklædt i hede. VSV-halvdelen er tilplantet med fyr. Toppen af højen er helt bortgravet inden for et område på 7 m i diam. I V- siden et mindre hul. Højsiderne ujævne navnlig på den tilplantede del. Matr.nr. 2t: Høj i skel til matr.nr. 2g, Muldbjerg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 74 og 75 mindre Høje, omtrent ødelagte. Husmand Laust Olesen i Muldbjerg har gravet i dem og fundet flere Økser, som nu ejes af Lærer Trøstrup i Thorsted. Økserne ere saaledes formede: [afbildning i sb.] Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 m. Lyngklædt i hede. VSV-halvdelen er tilplantet med fyr. Toppen af højen er helt bortgravet indenfor et område på 7 m i diam.I V-siden et mindre hul. Højsiderne ujævne, navnlig på den tilplantede del.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I hele toppen gamle gravninger og rævegrave, mindre gravning i V-siden, Ø-foden virker afgravet, men højen fremtræder trods gamle skader pæn. Den SV-lige halvdel tilplantet med fyr for mange år siden. Resten i hede med gran og fyr. Man kunne med fordel fjerne de nu udgåede fyrre og de selvsåede fyr og gran på og omkring højen. Foto fra NNØ. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)