Hover kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-88

Fredningsnr.
240364

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 11 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. Toppen er en smule uregelmæssig efter gravning. En 0,3 m bred, 0,25 m dyb,, tilgroet rende stræk- ker tværs over højens NØ-side. Højfod let afpløjet i V. Iøvrigt er højen vel- bevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 11 m. Lyngklædt i hede på grænsen til ager. Toppen er en smule uregelmæssig efter gravning. En 0,3 m bred, 0,25 m dyb, tilgroet rende strækker sig tværs over højens NØ-side. Højfod let afpløjet i V. Iøvrigt er højen velbevaret.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj beliggende tæt op til gammelt læhegn mod Ø. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)