Klovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180406-13

Fredningsnr.
250223

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ølstrup.. "Klovhøj" 17 x 1,85 m. N- og V-fod overpløjet, men nu atter i lyng, flere større huller; på højen en højspændingsmast. Østl. 1/3 noget afgravet i granplantage, som nu er fældet, græsklædt. Matr.nr. 6e, Ølstrup, Hover s.: Høj i skel til matr.nr 4b af No sydl. (mel- lemste) del, No s.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb] 12 og 13 Høje Øst og Vest for hinanden, med c. 200 Fods Afstand. [Sb.] 13, "Klovhøj", paa grænsen til Ølstrup, er 6' høj, 50' i Diam.; har flere større Huller. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Klovhøj", i Sogneskel, 1,85 m h., 17 m i Diam. 1) N- og V-Fod overpløjet, flere større Huller; paa Højen en Højspændingsmast. 2) Østl. 1/3; noget afgravet, tidl. i Granplantage, som nu er fældet; græsklædt.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. Fredningslisten ligger en del af højen i Ølstrup sogn. Dette er ikke korrekt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. "Klovhøj". Beliggende i sogneskellet mellem No og Ølstrup. På højen er enkelte selvsåede træer og en mast. . Mål: 1,7x15x12 m. D. 18.10.1989. Tværs over højen i øst-vestlig retning går en lav grøft eller lavning. På højfoden en højspændingsmast ! ** Seværdighedsforklaring ** Ligger frit i ager. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Græsklædt høj i ager: 1,7 x 14-16m. Sænkning i top.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)