Grøntoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-24

Fredningsnr.
240419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Lyngklædt i hede. I toppen stort krater (5 m i diam., 0,9 m dybt), som giver hele højen karakter af en ringvold. Højsiderne hist og her noget ujævne, navn- lig i VSV. På N-siden ses en del hovedstore sten.
Undersøgelsehistorie  (14)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
mærkeligt flad, 2 ' h., 40 ' i D. Hul i Midten, hvor der ses haandstore Sten samt udkastede Stumper af brændte Ben. [Sb.] 18-24 danner ligesom Knudepunktet i den omtalte Række Høje [sb. 13-32]; de ligge tæt ved hverandre; [sb.] 19, 20 ,21 og 24 ligge paa Række. Bevoksning: 1991: Græs

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1922 Genstand givet til museum
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A31757

1922 Privat udgravning
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1922 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse om fund af en flintdolk (A31757) i en stenbygget grav.

1923 Museal udgravning
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1: 1,1 m høj og 12-13 m i diameter. Ved undersøgelse af stedet for fundet af flintdolken (A31757) fandtes rester af en øst-vest orienteret stenbygget grav. Nordvest for graven fandtes en fladehugget pilespids (A31758) løst i højfylden. Da der ikke fandtes andre grave antages pilespidsen at stamme fra førnævnte grav.

1925 Genstand givet til museum
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladehugget pilespids (A31759) fundet i højfylden.

1925 Privat opsamling
Journal nr.: 531/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Lyngklædt i hede. I toppen stort krater (5 m i diam., 0,9 m dybt), som giver hele højen karakter af en ringvold. Højsiderne hist og her noget ujævne, navnlig i VSV. På N-siden ses en del hovedstore sten. (jfr. journ. 508/50)

1951 Privat restaurering
Journal nr.: 116/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som fri tekst. Sten på nordsiden ikke synlige. Bevokset med græs i ager. Bevoksning: 1991: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)