Grøntoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-20

Fredningsnr.
240415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 16 m. Lyngklædt i hede og bevokset med småbuske. I toppen et større, ret fladt krater (4,5 m i diam., 0,65 m dybt) i bunden af hvilken et lille hul (0,5 m dybt). Krateret åbner sig mod øst. Højsiderne ret uskadte. En grusgrav når ind til 1 m fra højens NNV-fod.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
7 ' h., 50 ' i D. Sænkning i Midten. [Sb.] 18-24 danner ligesom Knudepunktet i den omtalte Række Høje [sb. 13-32]; de ligge tæt ved hverandre; [sb.] 19, 20 ,21 og 24 ligge paa Række. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 16 m. Lyngklædt i hede og bevokset med småbuske. I toppen et større, ret fladt krater (4,5 i diam., 0,65 m dybt) i bunden af hvilket et lille hul (0,5 m dybt). Krateret åbner sig mod Ø. Højsiderne er ret uskadte. En grusgrav når ind til 1 m fra højens NNV-fod.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Sænkning i top, tilgroet (restaureret). Lidt ujævne sider, bevokset med lyng, et løvtræ og graner opad NV-siden. Den gamle grusgrav ved VNV-foden er tilgroet og opfyldt med jern- skrot, netbure, planker og grenaffald. Planker og jernskrot rostet og mørnet samt mosgroet og delvis tilgroet (nok 15-20 år gammelt, men ser farlig ud, ingen indsyn). Højen er beliggende i en ældre (20-25 år) granplantage (tidligere hede), der ikke respekterer 5 m zonen SV, NØ og NV for høj. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)