Grøntoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-22

Fredningsnr.
240417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hovedejerlavet, matr.nr.33a : Høj i skel til matr.nr.5a af Askov. Høj i skel, 3 x 20 m. Lyngklædt i hede. Højen luder mod N. I toppen, der altså ligger over højens N-halvdel, et krater (2,5 m i diam., 0,9 m dybt), hvori rævegrav. Højsiderne er ret uskadte bortset fra en rævegrav i NV og et lille tilgroet hul i Ø.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
12 ' h., 60 ' i D., dybt Hul i Midten. [Sb.] 18-24 danner ligesom Knudepunktet i den omtalte Række Høje [sb. 13-32]; de ligge tæt ved hverandre; [sb.] 19, 20 ,21 og 24 ligge paa Række. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Lyngklædt i hede. Højen luder mod N. I toppen, der altså ligger over højens N-halvdel, et krater (2,5 m i diam., 0,9 m dybt), hvori rævegrav. Højsiderne er ret uskadte bortset fra en rævegrav i NV og et lille tilgroet hul i Ø.n

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fri tekst. Tophul dog tilgroet med græs til 0,5 m dybde. Bevokset med lyng og enkelte løvbuske. I et lille hedestykke i ager. Bevoksning: 1991: Lyng og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)