Grøntoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-28

Fredningsnr.
240420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højsiderne stærkt afgravet i VNV, N og NØ. På de andre sider er foden lettere beskåret af plov. Toppen uregelmæssigt forgravet. Højsiderne noget ujævne. På toppen ligger et par favnstore sten, på Ø- foden et par store og nogle mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 27 og 28, tæt ved hinanden, 5-7 ' h., c. 50 ' i D., temmelig ødelagte. Disse sidste Høje (sb. 25-32), der ligge temmelig spredt, danne den sydlige Afslutning paa Højrækken [sb. 13-32]. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højsiderne stærkt afgravet i VNV, N og NØ. På de andre sider er foden lettere beskåret af plov. Toppen uregelmæssigt forgravet. Højsiderne noget ujævne. På toppen ligger et par favnstore sten, på Ø-foden et par store og nogle mindre sten.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som fritekst. Uregelmæssig gammel afgravning af NV-lige tops trediedel, til ca. 1 m's dybde. Friske kreaturafgravninger i tidligere afgravninger i Ø-,NV- og N-lige højside. Højen er i øvrigt fortrampet o.a. Bevokset med græs, gederams og løvkrat, i græsgang. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)