Grøntoft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-30

Fredningsnr.
240422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,85 x 11 m. Lyng- og græsklædt på V-enden af lille hedestykke. V-foden ret stærkt afpløjet. I S-foden en 2 m bred indgravning, 4 m ind i højen. Toppen uregelmæssigt for- gravet, har måske oprindelig været flad.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 29 og 30 omtrent som foregaaende (sb. 27 og 28). Disse sidste Høje (sb. 25-32), der ligge temmelig spredt, danne den sydlige Afslutning paa Højrækken [sb. 13-32]. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,85 x 11 m. Lyng- og græsklædt på vestenden af lille hedestykke. V-foden ret stærkt afpløjet. I S-foden en 2 m bred indgravning 4 m ind i højen. Toppen uregelmæssigt forgravet, har måske oprindelig været flad.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Forgravet top med sænkning i vestlig top. I S-fod en 2 m bred indgravning 4 m ind i højen, næsten til bunds. Vest- og østfod lidt afpløjet. Alt tilgroet, bevokset med græs og løvkrat samt et gammelt granhegn over vestsiden. I ager. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)