Kiddal plantage
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-43

Fredningsnr.
240386

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Lyngklædt med enkelte fyrrebuske, i plantage. Højen er uregelmæssigt gennemgravet fra N til S. Gennem- skæringens største bredde er 2,5 m, dens største dybde 0,5 m. Højoverfladen ujævn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6 ' h. 40 ' i D. Større Gravning i Toppen. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Lyngklædt med enkelte fyrrebuske i plantage. Højen uregelmæssigt gennemgravet fra N til S. Gennemskæringens største bredde er 2,5 m., dens største dybde 0,5 m. Højoverfladen ujævn.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Præcise mål ikke til at tage p.g.a. tæt bevoksning. Noget ujævne sider og top med gamle rævehuller, mest på S-lige halvdel, ellers pæn. Den i gamle beskrivelse nævnte gennemgravning N/S kan ikke ses. Næsten dækket af delvis udgået bjergfyr, som også dækker højens nærmeste omgivelser. Burde ryddes, tale med skovadm. Ligger vistnok i nu tilgroet skovspor gående SSV/NNØ. Intet foto p.g.a. bevoksning. Skoven vil gerne pleje, men mangler penge. Bevoksning: 1986: Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)