Hesthøjene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-61

Fredningsnr.
240382

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Staten ejer kun Ulborg skovdistrikt afd. 702, 703. Ulborg skovdistrikt, afd. 702 og 703: Høj i skel til matr.nr. 7g, Hoved- ejerlavet, Nr.Omme s. Høj i skellet mellem Nr. Omme og Hover sogne, 2,25 x 17 m. Lyngklædt med spredte fyrretræer, i hede. I toppen krater (4 m i diam., 0,6 m dybt). I kraterets midte står en skelpæl. Højsiderne er noget ujævne, men uden større beskadigelser. Hører til gruppen "Hestehøje".
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 61 og 62 kaldes "Hesthøjene", paa Grænsen af Hover Sogn. [Sb.) 61 stor og ret velbevaret, bærer Generalstabsmærke. Bevoksning: 1981: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skellet mellem Nr. Omme og Hover sogne, 2,25 x 17 m. Lyngklædt med spredte fyrretræer, i hede. I toppen krater (4 m i diam., 0,4 m dybt). I kraterets midte står en skelpæl. Højsiderne er noget ujævne, men uden større beskadigelser. Hører til højgruppen "Hestehøje".

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppen "Hestehøje". Beliggende i skellet mellem Ringkjøbing og Videbæk kommuner. Bortset fra et tilgroet hul i højtoppen er højen ubeskadiget. Bevoksning: 1981: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)