Hestehøjene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-62

Fredningsnr.
240381

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,15 x 13 m. Lyngklædt i pløjet hedestykke (brandbælte). NØ- og SV-fod ret stærkt afpløjet, NV-side rimeligvis noget afgravet. I toppen krater (3 m i diam., 0,9 m dybt). Højsiderne noget ujævne. Hører til højgruppen "Hestehøje".
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 61 og 62 kaldes "Hesthøjene", paa Grænsen af Hover Sogn. [Sb.] 62 lille, ødelagt ved Gravninger; deri fundet en Økse med Skafthul, i Amtsfuldmægtig Rosenørns Eje. Bevoksning: 1981: Lyng

1892 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 x 13 m. Lyngklædt i pløjet hedestykke (brandbælte) Nø- og SV-fod ret stærkt afpløjet. NV-side rimeligvis noget afgravet. I toppen krater (3 m i diam., 0,9 m dybt). Højsiderne noget ujævne. Hører til højgruppen "Hestehøje".

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppen "Hestehøje". Beliggende i skellet mellem Videbæk og Ringkjøbing kommuner. I toppen et tilgroet krater og der pløjes tilsyneladende rigelig tæt på ved pløjning af brandbæltet, hvori "Hestehøje" ligger. Bevoksning: 1981: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)