Dingelbjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-73

Fredningsnr.
240390

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hovedejerlavet, matr.nr.2b : Høj i skel til matr.nr.5e af Hovedejerlavet. Høj, "Dingelbjerg", 2 x 20 m. Stærkt hullet. Bevokset med buske og græs, i udyrket stykke. (Kun 4-5 m af højens vestre del på matr.nr.2b).
Undersøgelsehistorie  (5)
1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Dingelbjerg", 2 x 20 m, stærkt hullet, bevokset med buske og græs, i udyrket stykke. J. 1244/60 om fredningen.

1960 Tinglysning
Journal nr.: 1244/60
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top og Ø- og S-sider store, gamle huller efter gravninger. Over Ø-siden løber gammelt dige i N/S-retning. Gamle gravninger omkring højen (teglværket ligger NØ for højen nede i Grønbjerg). El-ledning langs diget over højen. El-selskabet har fældet noget af bevoksningen og ladet det ligge på højen. Sagen forfølges ikke. I udyrket område mellem teglværksgrave og agre. Man kunne med fordel fortsætte fældningen af træer og buske. Intet foto p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1986: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)