Femhøjsande
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180409-18

Fredningsnr.
250227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderby Høj i statsplantagen "Femhøjesande" tæt S for sb.16; 3 x 25 m. I det store og hele velbevaret. Under til- plantning med graner.
Undersøgelsehistorie  (9)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj smst. [som sb. 17], tæt S for foreg., 3 m h., ca 25 m i Diam., i det store og hele velbevaret. Under Tilplantning med Graner.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj smst [som sb. 15], mod N., tæt S. for [sb.] 16; 3 m h., ca. 25 m i Dia; i det store og hele velbevaret; under Tilplantning med Graner. F.M. 1943. Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i "Femhøjsande plantage" på åben plads; gamle terasseformede gravninger i højsiden mod nord + adskillige rævegrave. . Mål: 3x22x22 m. Bevoksning: 1980: Græs

2004 Anmeldelse fra privat
Ringkøbing Museum
Meddelte museet, at en hund sad fast i en rævegrav i fortidsmindet og man ville forsøge, at grave den fri med maskine.

2004 Museal besigtigelse
Ringkøbing Museum
Der blev gravet ved nordsiden af højen ved indgangen til rævegraven. Denne gravning var meget begrænset. Herefter gravedes en 2,5 meter lang grøft fra plyndringshullet i højen og udefter. Først i en dybde af omkring 2 meter dukkede rævegangen op og det lykkedes at få hunden ud af rævegraven.Højen bestod af sand med tynde mørke striber. Omtrent i 1 meters dybde blev der påtruffet et stenlag. Grøftens bund lå anslået 1 meter over bunden af gravhøjen, så den centrale grav blev ikke forstyrret. Hullerne blev dækket til med det samme.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)