Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180411-1

Fredningsnr.
23014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bavnehøj". 2 m høj, 25 m lang og 14 m bred. Største længde i Ø-V. I overfladen afgravninger. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1808 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", i Opstrup By, 8 ' høj, har været meget stor, men er nu til Dels nedpløjet; i den blev for en Snes Aar siden fundet store Potter, som optoges hele. Der fortælles, at da man ikke turde beholde dem for Overtro, gravedes de atter ned i Højen; senere har man ikke kunnet finde dem. Det er sikkert disse Høje [sb. 1 og 2], Pastor Schaarup i sin Indberetning 1808 omtaler som:"et Par simple Gravhøje, … hvori skal være fundet Potter med Aske og smaa Stykker Metal." Bevoksning: 1993: Græs

1892 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj". Langhøj (?) orienteret i Ø-V. Fire flade afgravninger i vest, øverst og i siden, 10-20 cm. dybe, tilgroede. Pløjeindhak, ca. 6 m. langt, 0,5 m. bredt i nordlig højfod. Afpløjet højfod mod vest. Højmidte virker noget fladt afgravet, tilgroet. Rævehul i nordlig højfod og øverst i vestlig højside. Sydlig højfod overpløjet ca. 0,5 m. Højfod mod øst let afpløjet. Iøvrigt nogle ujævnheder. Bevokset med græs i ager. En dynge kvas henlagt på top. Beskadigelser/andet: Paragraf 12 og 13. Bevoksning: 1993: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)