Attenagre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-3

Fredningsnr.
2503114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1950: Høj, 1,5 x 20 m. I top stort tilgroet karter, der har fjernet en stor del af sydlige side. I dette krater nogle store sten uden plan. 1987: Gravhøj, formodentlig tomt af storstensgrav. 17 m Ø-V, 14 m N-S og 1,5 m høj. I midten et ca. 4 x 4 m stort krater, 0,75 m dybt. I kra- terets kanter 4 større sten og desuden en del større sten i højens kanter. Lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravbygning, næsten fuldstændig forstyrret. Høien, som nu er c. 4 F.h., har oprindelig dækket hele Kammeret. Af dettes Bæresten er kun 1 bevaret. I Gangen ere 3 Bæresten bevarede, og en Del af Gangen er sandsynligvis ikke udgravet; dens Retning: Sydsydøst. [[Af Gangen 2 Sten synlige, af Kammeret kun 1 bevaret.]]. [[Ikke fredningsværdig]]. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt; i Top stort Krater; heri nogle Sten uden Plan.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke berejst i 1950'erne. Høj i dyrket mark. Store sten i top, ligger nærmest i en cirkel. Ligeledes enkelte store sten i kanten (randsten)?. Der dyrkes lovlig tæt på. Mål: 1,7x23x13 m. Tilføjelse, 12.3.1991. Ser ok ud nu. M.B. Bevoksning: 1980: Græs

1982 Privat opsamling
Journal nr.: 4700/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 ægende af firsidet slebet mejsel. 1 ildskørnet flintstk.

1982 Genstand givet til museum
Journal nr.: 4700/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-2713
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2713
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, formodentlig tomt af storstensgrav. 17 m Ø-V, 14 m N-S og 1,5 m høj. I midten et ca. 4 x 4 m stort krater, 0,75 m dybt. I kraterets kanter 4 større sten og desuden en del større sten i højens kanter. Lyng- og græsklædt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)