Fladerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180412-231

Fredningsnr.
26024

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lem sogns søndre del. Høj, "Fladerhøj", 2,5 x 25 m. Stor tilgroet afgravning i østre side. Flad top. Græsgroet med enkelte gamle graner. Nordre side noget afgravet, men tilgroet. NMI: Ejeren oplyste, at der ca. 50 m SØ for højen er et stort kulturlag med potteskår og aske og trækul. Spor efter jernudvinding træffes hyppigt, og måske er en tud til en blæsebælg fundet 200 m øst for højen i ejerens drengedage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, mindre stærkt forstyrret (er ikke beset). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Fladerhøj", 2,5 x 25 m. Stor tilgroet afgravning i østre side. Flad top. Græsgroet med enkelte gamle graner. Nordre side noget afgravet, men tilgroet. (Ejeren oplyste, at der ca. 50 m SØ. for højen er et stort kulturlag med potteskår og aske og trækul [se sb. 253]. Spor efter jernudvinding træffes hyppigt, og måske er en tud til en blæsbælg fundet 200 m øst for højen i ejerens drengedage).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, 2,5 x 19,0 x 19,0 m., beliggende i dyrket mark. Græsgroet med enkelte små selvsåede træer. Der er en tendens til at pløje for tæt på foden. På Ø-siden gammel tilgroet afgravning. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)