Hoverdal plantage, afd. 680
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-24

Fredningsnr.
240341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: ? , Ulborg skovdistrikt, afd.680. Høj, 2,7 x 20 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske, i hede. Højen er meget stærkt forgravet overalt - dog vistnok med undtagelse af Ø-siden. Det må antages, at væsentlige dele af højen er bortgravet. Beskadigelserne er udjævnet og til- groet. Højens nøjagtige grænser er ret vanskelige at skelne. På højtoppen ligger et par sten. Et hul i højtop synes for nylig at være tildækket.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
har været en temmelig stor Høj, men er helt ødelagt; i Midten et stort Hul; her har vist været en Stensætning, idet der ligger en større Flakt Sten og flere mindre væltede op til den. Højen har hovedsagelig bestaaet af Sten. Bevoksning: 1981: Lyng

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 20 m. Lyngklædt med spredte fyrrebuske, i hede. Højen er meget stærkt forgravet overalt, dog vistnok med undtagelse af Ø-siden. Det må antages, at væsentlige dele af højen er bortgravet. Beskadigelserne er udjævnet og tilgroet. Højens nøjagtige grænser er ret vanskelige at skelne. På højtoppen ligger et par sten. Et hul i højtop synes fornylig at være tildækket.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovenstående beskrivelse synes at passe bedre på sb. 26. Formodentlig foreligger der en forbytning. Bevoksning: 1981: Lyng

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyngklædt høj i plantage. De gamle skader synes at være udbedrede, da alt nu er tilgroet med undtagelse af en rævegrav i toppen. Bevoksning: 1981: Lyng

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SN 602-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2 x 20 m. Stærkt forgravet med kun én nogenlunde intakt Ø-side. Højfoden umulig at fastlægge med sikkerhed. Lyngklædt i lysning som 2403:39 og 40.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)