Hoverdal plantage, afd. 614
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180414-54

Fredningsnr.
240336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: ? , Ulborg skovdistrikt, afd.614. Høj, 0,7 x 10 m. Fyrrebeplantet i plantage. Højen har ret flad top (topfladens diam. 6 m). Om affladningen er oprin- delig eller opstået ved senere tiders gravning kan ikke af- gøres. Højoverfladen ujævn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 10 m. Fyrrebeplantet i plantage. Højen har flad top (topfladens diam. 6 m). Om affladningen er opstået ved senere gravning kan ikke afgøres. Højoverfladen ujævn.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, temmelig fladtoppet høj ved skovvej. Der vokser enkelte graner på højen. De øvrige er afsavede ved højoverfladen. Ryddes for bevoksning. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SN 602-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,8 x 15 m. Stort skår, 5 m bredt og 1-1,5 m dybt, ned over højsiden mod S. Græsklædt i lysning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)