Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180415-1

Fredningsnr.
23011

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vedersø Høj, "Bavnehøj" eller "Ammeshøj", 2,85 x 20 m. Aflang i retning Ø-V. Tilgroede fordybninger i top og sider. Ø- og S-fod stærkt beskåret, kartoffelkule i V-fod. I græs.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, paa Generalstabens Kort benævnt "Bavnehøj", almindelig kaldet "Ammosehøj". 9 ' h, 50-60 ' i D., aflang i Retning Ø-V. Tilgroede Fordybninger i Top og Sider. Paa en Strækning sv. for den kan mulig spores flere Høje. Bevoksning: 1980: Græs

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj" el. "Ammeshøj", 2,85 m h., 20 m i Diam.; aflang i Retn. Ø-V; tilgroede Fordybn. i Top og Sider, Ø- og S-Fod stærkt beskaaret; Kartoffelkule i V-Fod. I Græs. Fredl. G.I. 14/10-33.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ammeshøj" Græsklædt høj, 2,5 x 17,0 x 16,0 m., med et par enkelte selvsåede træer, gamle tilgroede afgravninger i toppen. På højens S-side har ejeren etableret en mødding, som skal påtales. 21.10.82: Mødding fjernet. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)