Bavnehøj
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180415-4

Fredningsnr.
23015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 X 16 m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj" ved Tarp, 5 ' h, 50 ' i D. fra Ø. til V., 40 ' fra N til S. Store Huller og Fordybninger.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7263
Ringkøbing Museum

1992 Museal prøvegravning
Det Kulturhistoriske Centralregister
Højen er helt sløjfet, dog kan dens placering tydeligt ses, idet terrænet topper her. Højens nordside er sandsynligvis forlængt skåret bort af grusvej. Der blev gravet to søgegrøfter samt to mindre grøfter for at følge et fyldskifte. I den ene grøft fremkom en større grube, der ud fra lerkarskår kan dateres til yngre romersk jernalder. Gruben dækkes af et 5 cm tykt lag, der bedst forklares som højfyld. Hvis denne tolkning er korrekt er højen på dette sted yngre end gruben. Det lykkedes ikke ved den lille undersøgelse at fastlægge højfoden. Det er hensigtigten af brødrene Tarpgaard vil genopføre højen efter beskrivelsen fra 1892, dog rykkes højens centrum 4 meter mod syd, for at komme fri af vejen.

1992 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 7263
Ringkøbing Museum
Henvendte sig angående gravhøj - Bavnehøj - der er beliggende tæt ved hans fødegård. K.T. ønskede, at få højen genopført.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)