Blyhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180417-94

Fredningsnr.
2503119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere benævnt i FF med 2503-119x (ændret d. 27/6-91) *********************************************** Høj (kaldet "Blyhøj"), ca. 2 m høj og ca. 25 m i tværmål; jævnt rundet over- flade; græsgroet i ager. (Over højen i retning nordvest-sydøst er der fra fod over top til en ca. 1,5 m bred og ca. 0,2 m dyb sænkning; på nordsiden er overfladen over et areal på ca. 5 x 8 m optrådt af kreaturer og uden be- voksning samt noget konkav. Ejeren lovede at jævne de anførte beskadigelser samt i fremtiden at hegne højen mod kreaturer. - Navnet "Blyhøj" skyldes, at man har skudt til måls mod højen og tid efter anden gravet blykuglerne ud).
Undersøgelsehistorie  (6)
1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1477/59
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj (kaldet "Blyhøj"), ca. 2 m høj og ca. 25 m i tværmål; jævnt rundet overflade; græsgroet i ager.

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højens mål i 1987: 2,2 x 28,0 x 26,0 m. Høj, noget ujævne sider og top, fra top og ned ad NV-siden en stor sænkning, over højen Ø-V en ca. 2 m bred, lav rende, mange gl. kreaturskader, fremtræder alligevel flot! Der pløjes lidt tæt mod SV. Bevoksning: 1987: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)