Borgbjerg plantage afd. 18
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-4

Fredningsnr.
210538

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 10m i diameter, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 3 smaa [høje, sb. 2-4] paa Matr. Nr. 28 tæt Øst der for [sb. 1] […] Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, tæt tilplantet Høj, omtrentlig 1 x 10 m. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 10 x 1 m, tæt beplantet med Gran.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: ? x 12,0 x 12,0 m. På NØ- og SV-siderne planterender med gran, henover højmidten en vold af rødder, stubbe og grene m.m. fra rydningen af stormfaldsområdet. Højen er nærmest sløjfet. Ejer, skovf., ny aftales indhold, se 2105:36. Skovf. (navneoplysning på skema) beklagede den hårde medfart, højen havde fået og lovede at retablere højen omhyggeligt samt fjerne volden over højen. Iøvrigt som 2105:36+37. *** Genbesigtigelse *** 10.11.1982: Ulovlig tilplantning (overpløjning) af plantefurer. Vindfældet (ris)gærde. Fremtræder stærkt beskadiget. Pleje nødvendig, friholdes for bev. mod spor i N og V. Foto fra SV (001/31/31). Omgivelser: Nyplantn. i vindfældet areal. CLM *** Nyberejsningstekst *** 26.05.1992: Høj. Højens midte og en del af SV-siden ligger under et stort græsgroet "dige" af stablede stød. Resten af højen er meget ujævn af dybe planteriller i NV-SØ, tilgroede. Bevokset med græs og lidt lyng, i granplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Adgang til fods i plantagen. Bevoksning: 1992: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)