Borgbjerg plantage afd. 18

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-2

Fredningsnr.
210537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 16m i diameter, 1,8 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 3 smaa [høje, sb. 2-4] paa Matr. Nr. 28 tæt Øst der for [sb. 1] […] Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 2-3. To smaa, jævnstore Høje, omtrentlig 1.50 x 12 m. Tæt tilplantede. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, o. 12 x 1,5 m. Stubbe fra tidligere Beplantning og Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantning fældet. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,6 x 15,0 x 14,0 m. Gl. plantefurer over top. Højfoden mod NV, NØ og SØ skadet af dybe planterender til nyplantning, henover højsiden mod SV en vold af optrukne stubbe, grene etc. Ejer, skovf., ny aftales indhold, se 2105:36. *** Genbesigtigelse *** 10.11.1982: Som beskrevet. Tilstand bev. Nyplant. for tæt. Vindfældede træer fjernes. Holdes synlig mod Skydebanevej. Filmnr.: 001/30/30. CLM *** Nyberejsningstekst *** 26.05.1992: Høj. Ujævn overflade efter gamle planteriller. Fod i ØSØ. Afskåret i tilgroet hul. Bevokset med græs og lidt lyng, i lysning i granplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Adgang til fods i plantagen. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum