Borgbjerg plantage afd. 18
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-3

Fredningsnr.
210536

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 14m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] 3 smaa [høje, sb. 2-4] paa Matr. Nr. 28 tæt Øst der for [sb. 1] […] Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 2-3. To smaa, jævnstore Høje, omtrentlig 1.50 x 12 m. Tæt tilplantede. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, o. 12 x 1,5 m. Stubbe fra tidligere Beplantning og Græs.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantning fældet. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,4 x 16,0 x 15,0 m. NV-fod afkørt af - nyt ? - slæbespor, de andre sider skadet ved plantning helt ind til og lidt op ad foden. Gl. plantefurer hen over højen. Skovfogeden lovede at fjerne granplanterne, jævne planterenderne og i det hele taget få højen og dens omgivelser til at tage sig pænt ud. Genbesigtigelse tidligst efterår/vinter 1983/84. *** Genbesigtigelse *** 10.11.1982: Som beskr. Tilstand bev. Spor i V omlægges. Nyplantning for tæt. Stød fra vindfældede træer fjernes. Holdes synlig mod Skydebanevej. Foto fra NNV (001/30/30). CLM *** Nyberejsningstekst *** 26.05.1992: Høj. Lidt ujævn overflade efter tidligere beplantning. Uregelmæssig form ved sydfod. Bevokset med græs og lidt lyng, i lysning i granplantage. ** Seværdighedsforklaring ** Adgang til fods i plantagen. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)