Borgbjerg plantage afd. 35
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-14

Fredningsnr.
21063

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 12 m i diameter, 0,8 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Høj, skønnet at være 1-]1.50[ m høj, 15 m bred. Som [sb.] 6, ]i tæt Fyrretykning.[ Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 15 x 1,5 m. Græs og nyplantet Fyr.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og nyplantet Fyr (1942). Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Ligger i 25-årig fyrrebepl. omgivet af 30-årige rødgraner. Friholdes mod spor. Gl. spor over Ø-side. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)