Lille Hoagerhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180502-8

Fredningsnr.
21069

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 16 m i diameter, 1,7 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…]1 [høj] Lille Hoagerhøj, alle 4 sidstnævnte [sb. 6-8 samt 10] i Hede og i Fred; […] Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj i tæt Fyrretykning. Beskrivelsen af Højene [sb.] 6-19 skyldes Hans Kjær og er udfærdiget i 1901; se notits herom af H.K. Højene er ikke opsøgt igen i 1918. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 16 x 1,7 m, noget ujævn Overflade. Lyng og Græs med enkelte Graner.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
16 x 1,7 m, noget ujævn Overflade; Lyng, Græs og enkelte smaa Graner (1942). Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Ligger i 35-40-årig rødgran. Højen noget beskadiget af traktorkørsel over den S-lige højfod. Sporet bør omlægges. Friholdes mod vej(-spor?). Foto 001/25 fra SØ. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)